Platforma whistleblowing w Azure Cloud

Realizations
1

Wyzwanie

Międzynarodowa kancelaria prawnicza potrzebowała platformy pozwalającą na udostępnianie niezależnych i spersonalizowanych organizacyjnie systemów do rejestrowania zgłaszanych anonimowo nieprawidłowości ( whistleblowing).

System miał także udostępniać zarządzanie zgłoszeniami sygnalistów oraz umożliwiać prowadzenia anonimowego dialogu z sygnalistą. Zapewniając organizacjom wypełnienie wymagań w zakresie dyrektywy Unii Europejskiej o ochronie sygnalistów.

bitmap.png
2

Rozwiązanie

kubernetes-ar21.svgmicrosoft_azure-ar21.svgterraformio-ar21.svgspringio-ar21.svgpostgresql-ar21.svgnodejs-ar21.svgvuejs-ar21.svgJWTnuxtjs-ar21.svg

Sorgio zbudowało platformę w architekturze mikrousługowej z wykorzystaniem takich technologii jak m.in: Java, SpringBoot, Vue, Kubernetes, JWT, PostgreSQL.Nuxt. Platforma składa się z aplikacji dla Sygnalistów, aplikacji do zarządzania zgłoszeniami oraz modułu centralnego udostępniającego usługi za pośrednictwem REST API.

Platforma została wdrożona w Azure public cloud z wykorzystaniem usług takich jak: AKS (Azure Kubernetes Service), Azure Application Gateway, WAF (Web Application Firewall). Deployment w Azure realizowany jest w oparciu o wzorzec IaC (Infrastructure As a Code) z wykorzystaniem technologii Terraform. Do skalowania środowiska wykorzystano mechanizmy K8S oraz Azure. Platforma została poddana niezależnemu audytowi bezpieczeństwa.

Platforma udostępnia także możliwość automatycznego generowania środowisk typu trial dla klientów z wykorzystaniem mechanizmów AzurePipelines oraz Terraform.

3

Wynik

Obecnie platforma umożliwia kancelarii udostępnienie dowolnej organizacji własnego spersonalizowanego systemu whistleblowingowego w formie usługi subskrypcyjnej.

whistleblower.png
System whistleblowing jako usługa
System oparty o platformę kubernetes z dynamicznym skalowaniem
System zrealizowany z wykorzystaniem usług Azure