Wdrożenie SUSE Rancher w branży finansowej

Realizations
1

Wyzwanie

Klient posiadał już klastry Kubernetes oraz wdrożone na nim mikroserwisy lecz potrzebował narzędzia do centralnego zarządzania klastrami. Klient określił swoje potrzeby i chciał wybrać optymalne rozwiązanie.

path3487.png
2

Rozwiązanie

kubernetes-ar21.svgspringio-ar21.svgamazon-s3.svglogo-minio.svggitlab-ar21.svgopenapis-ar21.svgangular-ar21.svgapache_kafka-ar21.svg

Sorigo przygotowało wielopłaszczyznową analizę platform Kubernetes dla klienta z opisem wad i zalet najdojrzalszych rynkowo rozwiązań. Klient wybrał platformę SUSE Rancher, która została wdrożona w infrastrukturze klienta przy wsparciu specjalistów Sorigo ( Sorigo jest partnerem Emerald SUSE w obszarze Ranchera).

Sorigo udzieliło klientowi wsparcia w obszarze planowania architektury procesów CI/CD na platformie oraz wsparło klienta specjalistami w obszarze rozwoju mikroserwisów w technologiach Java, SpringBoot, PostgreSQL, Angular,

3

Wynik

Klient centralnie zarządza swoimi klastrami Kubernetes wykorzystując rozwiązanie SUSE Rancher. Dzięki temu posiada jedno miejsce do zarządzania uprawnieniami dostępowymi do wszystkich klastrów dla pracowników procesów DevOps. Za pośrednictwem SUSE Rancher monitoruje wykorzystanie zasobów na klastrach K8S oraz centralnie zarządza polityką bezpieczeństwa na klastrach K8S.

Rozwiązanie pozwoliło na podniesienie dojrzałości oraz zwiększenie efektywności procesów związanych z rozwojem i utrzymaniem platformy mikroserwisowej. W szczególności w obszarze zarządzania bezpieczeństwem i ciągłością działania klastrów K8S.

Zespoły developerów z Sorigo wspólnie z zespołem klienta rozwijają i wdrażają mikroserwisy na klastrach K8S zarządzanych przez Ranchera.

Centralne zarządzanie klastrami Kubernetes
Monitorowanie wykorzystania zasobów na klastrach
Zarządzanie politykami bezpieczeństwa na klastrach K8S