Operational data store dla danych o kliencie

Realizations
1

Wyzwanie

Celem klienta była realizacja strategi sprzedaży omnichannel we wszystkich kanałach sprzedażowych. Niezbędne było zapewnienie jednego centralnego źródła informacji o kliencie dla systemów sprzedażowych. Każda zmiana informacji z dowolnego kanału musiała być w czasie rzeczywistym replikowana w repozytorium master-data.

Challenge Image
2

Rozwiązanie

oracle-ar21.svgfabric8.svgapache_activemq-ar21.svg

Zrealizowano rozwiązanie umożliwiające scentralizowane replikowanie, integrowanie oraz przetwarzanie danych o kliencie pochodzących z wielu systemów źródłowych. Umożliwiło ono realizacji strategii omni-channel poprzez możliwość udostępnienia aktualnej informacji dotyczących klienta w dowolnym kanale sprzedażowym.

3

Wynik

Umożliwienie realizacji strategii omni-channel
Udostępnienie centralnej informacji o kliencie systemom sprzedażowym