Mikroserwisy wspierające procesy operacyjne

Realizations
1

Wyzwanie

Klient chciał wesprzeć pracowników aplikacjami biznesowymi wspierającymi pozyskiwanie informacji o stanie procesów oraz wspierającymi automatyzację zadań.Aplikacje miały być szybko rozwijanie w formule Agile w odpowiedzi na dynamiczne potrzeby biznesu.

Challenge Image
2

Rozwiązanie

jenkins-ar21.svghelmsh-ar21.svgvaultproject-ar21.svgelastic-ar21.svgdocker-ar21.svgkubernetes-ar21.svgprometheusio-ar21.svg

Sorigo wspólnie z zespołami klienta wytwarza aplikację oraz usługi, które są wdrażane na platformie Kubernetes klienta. W trakcie wytwarzania aplikacji rozbudowano architekturę platformy mikroserwisowej o wzorce związane z implementacją mechanizmów bezpieczeństwa, CI/CD, zarządzania API (Kong API Gateway).

3

Wynik

Zespoły developerskie pracują efektywniej, a dostarczabe rozwiązania cyfrowe mają wyższą jakość. Klient zwiększył efektywność procesu cyfryzacji w wybranym obszarze biznesu.

Zwiększenie efektywności prac w obszarze cyfryzacji biznesu
Poprawa jakości tworzonych rozwiązań
Transformacja do architektury mikrousługowej