Platforma mikroserwisowa w chmurze

Realizations
1

Wyzwanie

Celem klienta było wykorzystanie potencjału Cloud poprzez stworzenie platformy umożlwiającej sprawne udostępniania środowisk do budowy i wdrażanie aplikacji i systemów wewnętrznych wspierających procesy produkcyjne oraz R&D.

Challenge Image
2

Rozwiązanie

microsoft_azure-ar21.svgamazon_aws-ar21.svgansible-ar21.svgkonghq-ar21.svgkubernetes-ar21.svgprometheusio-ar21.svgistioio-ar21.svg

Zdecydowano się na wykorzystanie zasobów chmurowych public Cloud Wdrożono platformę mikroserwisową opartą o technologię Kubernetes oraz Rancher.

Platforma została rozszerzona o procesy automatyzacji z wykorzystaniem platformy Azure DevOps.

Obecnie implementowane są i wdrażane na platformie aplikacje i usługi wspierające procesy biznesowe w obszarze produkcji oraz R&D.

3

Wynik

Klient poprawił efektywność prac w obszare dostarczania środowisk dla zespołów projektowych. Zwiększył także automatyzacje w obszarze DevOps. Umożliwił lepsze zarządzanie zasobami poprzez dynamiczne skalowanie wykorzystaniem zasobów chmurowych przez środowiska.

Skrócenie time2market
Oszczędności w obszarze wykorzystania zasobów
Poprawienie niezawodności rozwiązań