Zwiększenie efektywności kampanii marketingowych

Realizations
1

Wyzwanie

Celem projektu była mierzalna poprawa efektywności działań marketingu bezpośredniego.

Challenge Image
2

Rozwiązanie

SQL ServerR

Zbudowana została baza danych o klientach przedsiębiorstwa, pozwalająca na integrację i analizę danych o klientach oraz transakcjach uwzględniająca elementy wpływające na decyzje zakupowe klienta. Opracowano modele ekonometryczne, pozwalające na segmentację klientów oraz oszacowanie prawdopodobieństw zakupów wybranych produktów.

Wolumen danych: 10 TB

3

Wynik

Istotny wzrost wyników sprzedaży