Wdrożenie platformy Kubernetes

Realizations
1

Wyzwanie

Celem klienta było zwiększenie efektywności prac w obszarze cyfryzacji wspierającej biznes

Zdecydowano się na wdrożenie platformy K8S aby:

  • skrócić czas dostarczania środowisk dla projektów cyfrowych
  • zwiększyć efektywność wykorzystania zasobów infrastruktury
  • usprawnić mechanizmy wspierające wysoką dostępność tworzonych rozwiązań
  • rozwinąć mechanizmy automatyzacji w obszarze wdrażania systemów na środowiska
  • zwiększyć bezpieczeństwo poprzez zastosowanie jednolitych wzorców komponentowych
  • dostarczyć zespołom developerskim środowiska umożliwiające bardziej efektywną pracę z wykorzystaniem mechanizmów oferowanych przez technologie takie Docker, K8S
Challenge Image
2

Rozwiązanie

jenkins-ar21.svghelmsh-ar21.svgelasticco_logstash-ar21.svgprometheusio-ar21.svgdocker-ar21.svgkubernetes-ar21.svgelastic-ar21.svg

Sorigo wraz z zespołem klienta zaprojektowało i zbudowało platformę opartą o technologie Kubernetes. Platforma została zintegrowana z mechanizmami Dev/Ops dostosowanymi do technologi K8S. Wdrożono na niej mechanizmy scentralizowanego zarządzania logowaniem i monitorowaniem.

3

Wynik

Klient przyspieszył powoływanie nowych środowisk dla nowych systemów. Poprawił także wykorzystanie zasobów infrastrukturalnych. Poprawione zostały także mechanizmy współpracy zespłów developerskich oraz zespołów operacyjnie utrzymujących środowiska. Procesy wdrożeniowe i utrzymaniowe zostały zautomatyzowane poprawiając tym samym efektywności oraz jakość procesów wdrożeniowych.

Przyspieszenie time2maret w obszarze cyfryzacji
Zwiększenie niezawodności i dostępności tworzonych rozwiązań cyfrowych
Poprawa efektywności wykorzystania zasobów infrastrukturalnych