Hurtownia danych w ubezpieczeniach

Realizations
1

Wyzwanie

Celem projektu był rozwój hurtowni danych o nowe obszary informacyjne, a także wdrożenie praktyk związanych z zarządzaniem danymi (data quality, data lineage, data governance). Istotnym aspektem projektu było opracowanie integracji hurtowni danych on-premise z ekosystemem analitycznym Microsoft Azure.

Challenge Image
2

Rozwiązanie

microsoft_powerbi-ar21.svgmicrosoft-sql-server-logo-svgrepo-com.svgmicrosoft_azure-ar21.svg
  • Microsoft SQL Server (baza danych, SSIS, SSRS)
  • PowerBI
  • Informatica
3

Wynik

  • Implementacja data martów, pozwalających na analizowanie danych aktuarialnych; w tym rekoncyliacja wyników z Księgą Główną
  • Współpraca z Grupą, w celu opracowania wytycznych dla architektury hurtowni danych
  • Wdrożenie narzędzia do monitorowania jakości danych
Zbudowanie repozytorium danych aktuarialnych
Umożliwienie raportowania
Umożliwienie zarządzania ryzykiem ubezpieczeniowym