Hurtownia Danych w public cloud

Realizations
1

Wyzwanie

Celem projektu było zapewnienie efektywnej sprawozdawczości dla sieci kliku tysięcy restauracji strukturze międzynarodowej z centralnej hurtowni danych oraz redukcja kosztów licencyjnych związanych z utrzymywaniem istniejących hurtowni i baz danych.

Challenge Image
2

Rozwiązanie

snaplogic-ar21.svggoogle_bigquery-ar21.svgmicrosoft-sql-server-logo-svgrepo-com.svg

Opracowano hurtownię danych w architekturze Cloud z repozytorium danych w technologii przetwarzania rozproszonego Google BigQuery. Zrealizowano kilkadziesiąt wzorców raportów finansowych i operacyjnych dla sieci sprzedaży oraz struktr zarządzania sprzedażą.

Wolumen danych: 80 TB

3

Wynik

Uzyskano możliwość szybkiego zebrania aktualnej informacji raportowej z kilkunastu tysięcy jednostek sprzedażowych
Udostępniono aktualną informację o sprzedaży kadrze zarządczej
Ułatwiono analizowanie wyników procesu sprzedaży